„Bezbednost drumskog saobraćaja u EU“ u sekciji sa pozvanim predavačima

Specijalna sekcija u okviru XXIV medjunarodnog naučno-stručnog skupa NAUKA I MOTORNA VOZILA 2013 posvećena je izlaganjima pozvanih predavača. Sadržaj ove sekcije možete preuzeti ovde-latinica ili ovde-ćirilica.

 

Ova Specijalna sekcija odlikuje se izvanrednim predavačima i izvanrednim temama, po čemu naš skup NAUKA I MOTORNA VOZILA ni najmanje ne zaostaje za najrenomiranijim evropskim konferencijama ove vrste.

 

U ovoj sekciji učestvuju i dvojica nekadašnjih studenata Mašinskog fakulteta u Beogradu, koji su danas visoko renomirani i pozicionirani naučnici i stručnjaci u svojim oblastima automobilske tehnike, a to su dr Marko Tirović, nekadašnji asistent Mašinskog fakulteta u Beogradu, a danas predavač na Univerzitetu u Krenfildu, Engleska i dr Stojan Ćućuz, vodeći projektant rashladnih sistema za vozila u firmi Halla Visteon u Nemačkoj.

 

U ovoj sekciji će govoriti dugogodišnji učesnici skupova NAUKA I MOTORNA VOZILA i to dr. Maćaš Matolči (dolazi na skupove NMV od 1975. godine), jedan od vodećih evropskih stručnjaka za bezbednost autobusa, Prof. dr Laslo Palkovics, direktor u firmi Knorr-Bremse, kao i dva svetski poznata profesora iz Nemačke : dr. E.-C. von Glasner (dolazi na skupove NMV od 1979. godine) i dr S. Mike.

 

U programu našeg skupa ove godine se po prvi put pojavljuju dve nove ličnosti – Prof. Herman Štefan, Direktor Instituta za bezbednost vozila na Tehničkom univerzitetu u Grazu i autor i vlasnik poznatog softverskog alata PC-Crash, kao i g. Oliver Dajters iz Kancelarije Dekra pri EU u Briselu.

 

Izlaganje gdina Dajtersa privlači ne samo posebnu stručnu nego i širu društvenu pažnju zato što se odnosi na politiku EU kojom do 2020. godine broj poginulih u drumskom saobraćaju u EU u odnosu na 2010. godinu (kada je u 27 zemalja članica poginulo ukupno preko 30.000 ljudi) treba da se prepolovi!

 

Comments are closed.