Prihvatanje radova

8.10.2010.

Obaveštenje autora o prihvatanju radova biće obavljeno do 1. decembra 2010.