Uslovi za učešće

15.01.2015.

Autori i drugi zainteresovani učesnici mogu da se prijave za učešće u radu skupa porukom poslatom elektronskom poštom na adresu cduboka@jumv.rs ili pomoću prijave koja je sastavni deo Preliminarnog programa, a koja takodje moža da se preuzme i ovde!

Puna kotizacija obuhvata pravo učesnika da učestvuju u radu svih plenarnih i tematskih sekcija na našem i na engleskom jeziku (dva dana), konferencijske ručkove i konferenciju večeru, kao i druge prateće dogadjaje prema programu.

Puna kotizacija je ista kao i za strane učesnike, a plaća se u dinarima i to na žiro račun JUMV, najkasnije do petka, 03.04.2015. godine.

Opšti popust do 50% se odobrava svim redovnim članovima JUMV*, kao i ,a delegatima koje šalju (i) Suorganizatori kongresa, (ii) Sponzori kongresa, (iii) Donatori Kongresa, (iv) Kolektivni članovi JUMV ili (v) Partneri JUMV.

–  Delimična kotizacija ne uključuje konferencijske ručkove i večeru.

–  Dopunski popust se može odobriti na zahtev delegata, a po osnovu

(a) „vernosti JUMV-u“ (članovi JUMV neprekidno više od 5 godina ili učesnici na najmanje tri poslednja naučno – stručna skupa «Nauka i motorna vozila»),

(b) grupno prijavljivanje (tri ili više učesnika iz iste organizacije).

Na Vaš poseban zahtev, ispostavićemo predračun.

 

*Redovni član JUMV je fizičko lice koje redovno plaća
 godišnju članarinu i ako je istu izmirilo za 2014. g.