Važni datumi

25.05.2012.

Podnošenje predloga radova – 15. novembar 2012.
Obaveštenje o prihvatanju rada – 1. decembar 2012.
Objavljivanje preliminarnog programa – 15. januar 2013.
Podnošenje završnih radova – 15. februar 2013.
Objavljivanje završnog programa – 15. mart 2013.
Otvaranje skupa – 23. april 2013.